Krachtige inbreiding verbindt stad en wijk

IJsselveld Oost is een stempelwijk uit begin jaren ’70. De wijk wordt gekenmerkt door een grote seriematigheid en door de daarmee gepaard gaande anonimiteit is de leefbaarheid van de wijk in de loop van de jaren onder druk komen te staan. Daarom voert de IJsselsteinse woningcorporatie Provides een grootschalige wijkrenovatie uit. Als onderdeel daarvan zijn bij de 2 entrees van de wijk de portieketage gebouwen gesloopt en hebben wij hier samen met Bunnik Projekten een vervangende nieuwbouw ontwikkeld. Met behulp van moodboards hebben we eerst een omwonenden consultatie uitgevoerd. Daaruit is als architectuurbeeld gekomen “oud ontmoet nieuw”. Respect voor de bestaande kwaliteiten van IJsselveld

 

De prominente locatie van de woningen vroegen om krachtige iconen die de toegang tot de wijk markeren. In de oude staat werd wijk afgesneden wordt van de stad door de sneltramlijn. Daarbij ontbeerde de wijk in stedenbouwkundige en architectonische zin een relatie met IJsselstein. Architectonisch wordt IJsselveld Oost gekarakteriseerd door een grote herhaling van een portieketage module die herkenbaar wordt door een klassieke gevelopbouw die herkenbaar is in de langsgevels en die zich verbijzondert op de koppen. De balkons zijn steeds als losse elementen tegen de gevels geplaatst.

 

Het creëren van een relatie in tussen wijk en stad was de centrale doelstelling van het ontwerp. Daarom hebben wij de gebouwen ontworpen als een compositie van 3 volumes. Het laagbouw volume sluit nauw aan bij de bestaande bebouwing van IJsselveld Oost en heeft haar kenmerkende gevelopbouw. Op de kop van dit gebouw staat een toren die ontworpen is als een gekanteld IJsselvelds appartementengebouw. Deze steken brutaal boven de wijk uit en communiceren het gezicht van IJsselveld naar de stad. Op de rug van de laagbouw staat een accentvolume die refereert aan de historische bebouwing in het centrum van IJsselstein. Dit maakt de historische kwaliteiten van IJsselstein zichtbaar in IJsselveld, brengt haar architectonische waarde naar de wijk en doorbreekt de monotonie van anonieme platte stedelijke blokken in IJsselveld.

  • Opdrachtgever: Provides
  • Aannemer: Bunnik Bouw
  • Omvang: 110 appartementen
  • Realisatie: 2014-2016
  • Fotografie: John Verbruggen