Een mix van wonen, ontmoeting en groen

Jarenlang zaten er kinderen in de schoolbanken en speelden ze op het plein; nu komt er op de locatie van christelijke basisschool De Kandelaar aan de Meidoornlaan en het Aaksterveld een natuurlijk en autovrij woonhofje voor starters, gezinnen en ouderen. De keuze voor een hofje is weloverwogen gemaakt, vertelt Jelmer van der Veer. “Dat idee hadden we van begin af aan. Zo creëer je middenin een bestaande wijk de beslotenheid van een mini-wijk, dat de bewoners een gevoel van thuis-zijn én van het samen wonen zal geven. Tegelijkertijd sluit Tuinhof Ameide heel goed aan bij de bebouwing eromheen, maakt het er echt deel vanuit.”

Na het winnen van de tender vanuit Gemeente Vijfheerenlanden volgde een geslaagde uitwerking met o.a. KRKTR Projectontwikkeling b.v., Reuvers Ontwikkeling & Bouw, DIVAPRO BV en Buiten5. Tuinhof Ameide wordt een natuurinclusieve wijk, met als hart een collectieve binnentuin waarin duurzaam samenleven vorm krijgt.

Circulair bouwen krijgt vorm door het demontabele ClickBrick- gevelsysteem. De zonnepanelen liggen niet op een pannendak, maar de panelen vormen een geïntegreerd daksysteem. Nestkasten en klimdraden voor beplanting zijn meegenomen in het gevelontwerp. De woningen zijn voorzien van massief houten pergola’s en veranda’s met sedumdaken.

  • Opdrachtgever: KRKTR, Reuvers & Divapro

  • Aannemer: Reuvers

  • Omvang: 9 ééngezinswoningen, 8 starterswoning, 4 levensloopbestendige woningen.

  • Status: in aanbouw