Skip to main content

1. Hans Been Architecten BNA B.V. respecteert de privacy van haar klanten. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar door klanten wordt verstrekt, vertrouwelijk zal worden behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de eisen van de geldende privacywet- en regelgeving.

2. Indien u gebruikt maakt van de (online) diensten van Hans Been Architecten BNA B.V., vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door Hans Been Architecten BNA B.V. opgeslagen in de administratie en worden gebruikt om u de diensten van Hans Been Architecten BNA B.V. te leveren.

3. Uw persoonsgegevens worden door Hans Been Architecten BNA B.V. onder meer verwerkt voor de volgende doelen: uitvoeren van de overeenkomst, onderhouden klantcontact, relatiebeheer, relevante advertenties weergeven, behandeling van klachten/vragen/geschillen, deelname aan sociale media, ontwikkeling producten/diensten, informeren over nieuwe producten/diensten.

Data worden opgeslagen op onze server in Nederland.

4. Hans Been Architecten BNA B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij deze verstrekking plaatsvindt ter verwezenlijking van de hiervoor omschreven doelen en/of Hans Been Architecten BNA B.V. hiertoe verplicht is op basis van de uitvoering van een wettelijke plicht en/of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Hans Been Architecten BNA B.V.

5. U bent te allen tijde gerechtigd de bij Hans Been Architecten BNA B.V. van u bekende persoonsgegevens in te zien en Hans Been Architecten BNA B.V. te verzoeken uw gegevens te wijzigen en/of verwijderen. Daarvoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Indien uit uw bericht blijkt dat de gegevens van Hans Been Architecten BNA B.V. onjuistheden bevatten, dragen wij zorg voor wijziging, dan wel verwijdering daarvan.

6. Hans Been Architecten BNA B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

7. Hans Been Architecten BNA B.V. erkent uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en als zodanig hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens te allen tijde in te trekken. Uw gegevens worden bewaard door Hans Been Architecten BNA B.V. conform de wettelijke termijnen.

8. Onze website maakt gebruik van cookies. Dit is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Hans Been Architecten BNA B.V. kan u zodoende herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze aan te passen aan de wensen van bezoekers. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat Hans Been Architecten BNA B.V. geen cookies ontvangt bij uw bezoek op onze site.

9. Hans Been Architecten BNA B.V. kan deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.