We konden al vliegen als vogels, nu kunnen we ook wonen als vogels

Bosrijk is een woonlocatie te Eindhoven waarbij duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en spraakmakende architectuur belangrijke uitgangspunten zijn. Wonen in Bosrijk wordt vormgegeven als “beelden in een beeldentuin”. De ontwerpen worden ingepast in het bestaande landschap en er wordt gezocht naar een sculpturaal en onderscheidend vermogen. Dit heeft er toe geleid dat er een voor Bosrijk vernieuwend concept is ontwikkeld.

Het landschap is zo respectvol mogelijk behandeld door de massa op te tillen. Hierdoor wordt de natuur op een minimale wijze belast en ontstaat er een verbinding tussen het groen. Er wordt geen harde grens tussen publieke en private ruimtes gecreëerd, maar juist een wisselwerking tussen beiden. Deze insteek stimuleert het gebruik van de ruimte onder het gebouw, niet alleen voor bewoners, maar ook voor omwonenden en passanten.

Enerzijds kunnen het landschap en de dieren er gewoon onderdoor en doorheen, anderzijds is er tegelijkertijd een echte woonbeleving op hoogte gecreëerd. We konden al vliegen als vogels, nu kunnen we ook wonen als vogels.

Geen grondgebonden woningen, maar een sculpturaal paviljoen op hoogte; leven tussen de boomkruinen, tussen de vogels zwevend boven het landschap. Geen woonenclave omringd door groen, maar een woonbeleving ín het groen. Waar het waait als in het bos, waar de vogels je omringen. De constructie, welke is vormgegeven als een nieuw boslandschap, weet ervoor te zorgen dat het oog deze ervaart als onderdeel van de boomgroepen op de achtergrond en zorgt voor een optische samensmelting hiervan.

Grote glazen raampartijen zorgen niet alleen voor een spectaculair uitzicht, maar geven de bewoners tevens de mogelijkheid om de natuur naar binnen door te trekken door de volledig te openen gevels. Om het dek, en dus de ruimte onder de gebouwde massa, een extra dimensie te geven en meer te laten integreren in de context zijn onder andere schommels toegevoegd. Dit interactieve element zorgt ervoor dat niet alleen bewoners gebruik kunnen maken van het gebouw en zijn kwaliteiten, maar ook buurtbewoners en passanten. De gedachte hierachter is dat een gebouw niet alleen maar kwaliteit voor zijn gebruikers/bewoners moet leveren of duurzaam moet zijn op het gebied van energieke prestaties, maar ook kan bijdragen aan de sociale duurzaamheid binnen een samenleving.

  • Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
  • Aannemer: Het Vrije Veld
  • Omvang: 16-20 appartementen, diverse woonvormen
  • Status: prijsvraag