Paviljoens in het groen

De locatie Thamenhof ligt aan de rand van de voormalige Legmeerplassen. Het gebied was onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Tijdens de drooglegging van de Legmeerplassen heeft het gebied een typische strokenverkaveling gekregen. In dit landschap zijn de Vuurlinie als onderdeel van de oude waterlinie en de Maximalaan dissonanten.

 

Sinds de jaren ’60 was het strokenlandschap in het gebied langzaam verdwenen. Met het stedenbouwkundig ontwerp hebben wij de oude landschappelijke structuur weer leesbaar gemaakt. Drie evenwijdig aan elkaar georiënteerde appartementengebouwen en een tweekapper maken samen het landschap weer leesbaar. De blokken verstaffelen aan de oostzijde mee met de vuurlinie. Aan de noordzijde doorsnijdt  de Maximalaan de orthogonale structuur.

De gebouwen zijn ontworpen als een familie van paviljoens in het groen. De verfijnde detaillering van metselwerk en betonbanden geven de blokken een heldere horizontaliteit. Tussen de banden zijn vensterpartijen gespannen die dynamisch zijn vormgegeven. De afgeronde balkons en het pastelgele metselwerk geven de blokken een zachte uitstraling die aansluit bij het landschappelijke karakter.

  • Opdrachtgever: Pep-Talk ism Expo Vastgoed
  • Aannemer: Van Wijnen
  • Landschap: VlugP
  • Omvang: 148 appartementen en 2 grondgebonden woningen
  • Status: realisatie 2022-2023