Een plek van, voor en met de buurt

Het Lokaal is een huiskamer voor en door de bewoners van de Hagen, de Weiden en het Centrum van Houten. Hier wordt ruimte gecreëerd voor ontmoetingen met behulp van diverse kleinschalige activiteiten. Het Lokaal is een bewonersinitiatief, iedereen uit de wijken kan meedoen én initiatief nemen. De buurtbewoners hebben zelf de regie.

Hierbij staan enkele aspecten centraal. Allereerst het ontmoeten en verbinden; verschillende generaties en interesses bij elkaar brengen en meer belangstelling en samenhang in de buurt creëren. Dit gaat samen met een open, ongedwongen en gastvrije omgeving. Iedereen wordt gerespecteerd.

Verder is het stimuleren van duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Zo worden duurzame initiatieven in de buurt met elkaar verbonden om meer bewustzijn te creëren.

De gerealiseerde woningen zijn levensloopbestendig en Nul-op-de-Meter. De plattegronden zijn flexibel in te richten zodat een breed scala aan doelgroepen wordt aangesproken.

  • Opdrachtgever: Eigen initiatief + Bolton B.V.
  • Aannemer: Bolton B.V.
  • Omvang: 20 woningen + multifunctioneel buurthuis
  • Status: opgeleverd