Goed voor elkaar!

Samen wonen in een klein buurtschap met verschillende typen woningen, een kas, buurtschuur, moestuinen, boomgaard en (natuurlijke) speelplekken voor kinderen. Geïnspireerd door een klassiek landgoed zijn woonzorgwoningen en koopwoningen als stedenbouwkundige en architectonische eenheid ontworpen. Hierdoor ontstaat een aantal samenhangende woonensembles rondom een collectieve tuin, waarvoor de bewoners gezamenlijk zorgdragen.

  • Opdrachtgever: Cittanova, Triade & Heutink

  • Aannemer: Heutink

  • Omvang: 25 zorgwoningen & 56 grondgebonden woningen

  • Status: gerealiseerd 2020