Natuurlijk wonen en zorgen

Het sleutel begrip voor dit ontwerp is inpassing. Het gebouw vormt zich naar de omgeving, geeft ruimte aan de bestaande groenvoorzieningen en maakt er gebruik van. In hoofdlijnen wordt dit gerealiseerd doordat de vormentaal geïnspireerd is op de situatie en de positionering bepaalt is vanuit de locatie.

De eerste aanzet voor de vormentaal komt voort uit de rooilijn van de aan de westzijde gelegen bouwvolumes. De voorgevel heeft dezelfde hoek ten opzichte van de Duval Slothouwerstraat als deze woningen. Vervolgens kenmerkt het ontwerp zich met name door een schuin lijnenspel. Deze schuine lijnen zorgen ervoor dat het gebouw aan de voor- en achterzijde loskomt van perceelgrenzen en er zo een meegaand/dynamisch speels en gedifferentieerd gebouw ontstaat. Dit zorgt er niet alleen voor dat het gebouw op een natuurlijke manier gepositioneerd is in de situatie, maar ook dat het bestaande groen op verschillende plaatsen behouden kan blijven. Daarnaast is er nog een ander voordeel; doordat de gevel aan de achterzijde op sommige plaatsen terugliggend ontworpen is, ontstaan zo een tweetal patio’s. De kamers hebben uitzicht op het bestaande groen en hebben zo, door de lichttoetreding en het uitzicht een leefbaar klimaat.

Het gebouw is ingepast in de groene situatie zodat de groene zone onaangetast blijft. Een van de twee te behouden bomen –die aan de noordzijde van het perceel- staat in een van de twee patio’s en wordt zo onderdeel van het dagelijkse uitzicht van de bewoners. Door de oplopende Duval Slothouwerstraat en Horstingstraat ligt aan die zijde het gebouw gedeeltelijk onder het maaiveld. Het hoogteverschil tussen voor- en achterzijde is zo groot dat de achterzijde van het gebouw gelijk ligt met het maaiveld van de groenzone en het achterpad van woningen aan de Geleijnseweg. Hierdoor sluit het gebouw aan de achterzijde aan bij wat er al is en hebben de bewoners van de eerste verdieping het gevoel alsof zij op de begane grond wonen. Bovendien is het groene dak van de begane grond de tuin van de eerste verdieping. De bewoners van het zorggebouw kunnen hier begeleid en veilig in het groen, buiten zijn. Doordat we de aanwezige bomen aan de Duval Slothouwerstraat en aan de westzijde behouden hebben –en er een beperkt aantal parkeerplaatsen vereist is- is het gebouw omsloten door groen.

Het natuurlijke hoogteverschil is afleesbaar in het ontwerp. Van oost naar west gekeken loopt het gebouw op. De kopgevel die aan de Horstingstraat ligt is alleen een begane grond –en ligt verdiept-, daarachter is het drie lagen. De hoogte is beperkt gehouden door twee platte daken te maken –overigens is een kap vanuit het programma ook niet wenselijk-. Vanwege het natuurlijke hoogteverschil in de locatie is het gedeelte met drie woonlagen, vanuit bijvoorbeeld de Geleijnsestraat bekeken, maar twee verdiepingen.

  • Opdrachtgever: Philadelphia

  • Aannemer: Rabelink

  • Omvang: 24 zorgeenheden+ dagbesteding

  • Status: gerealiseerd 2007