Prachtig wonen in een groen tuindorp

In het plan Kortenoord was de wens van de opdrachtgever om een tuindorps beeld te realiseren in een plan waarin de stedenbouwkundige randvoorwaarden hier geen aanleiding voor gaven. Waar typisch tuindorpse stedenbouw elementen kent als symmetrie, elkaar ontmoetende straatwanden en hoekaccenten, bestond dit plan uit een schijnbaar willekeurige ordening.

De oplossing is gevonden door het plan op te vatten als boomstammen die op een rivier drijven. De rijen hebben allen een willekeurige “tekening” als de bast van een stam, compleet met knoesten en verdikkingen. Deze beeldtaal herinnert aan het tuindorp zonder haar letterlijk te interpreteren. De wijk heeft een heel eigen, organisch karakter gekregen. De wijk is sterk coherent, terwijl iedere straat uniek is en elke woning een eigen karakter kent. De kenmerkende koppen als doorgezaagde stammen tekenen zich dieper in het plan steeds sterker af en geven het project een heel eigen identiteit.

  • Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling
  • Aannemer: Trebbe Bouw & BAM Woningbouw
  • Omvang: 220 woningen in gemengd programma
  • Status: gerealiseerd 2011-2014
  • Fotografie: BPD Ontwikkeling