Wonen bij het historisch centrum van Oudewater

Aan de oever van de Hollandse IJssel aan de rand van het historisch centrum, tegenover de Grote- of Michaëlskerk, ligt de Westerwal. Het is een oud industrieel gebied die bol staat van de historie. Vroeger was hier de oude Olieslagerij van de familie Verloop, staat een oude machinefabriek en het was het oude schootsveld van de stad. Op deze locatie mochten wij in samenwerking met West8 en Monadnock 56 woningen ontwerpen en 13 appartementen.

Het plangebied valt uiteen in 4 deelgebieden die elk met een eigen handschrift door onze verschillende architecten zijn ontworpen. Binnen de oude vestingwallen liggen de Six en de Olieslagerij. Aan de West IJsselkade hebben wij 6 Hollandsche waterstad-panden ontworpen met sterke individuele karakters. De panden zijn geïnspireerd op de 18e en 19e eeuw. Door 1 modernistisch volume op te nemen in het blok is het een afspiegeling van de stad zoals wij deze vandaag kennen. De woningen achter de West IJsselkade zoeken het contact met de historische stad buiten de vesting met een 19e en vroeg 20e-eeuws karakter.

Ten westen van de Six is de olieslagerij is als markant icoon teruggebracht in het plangebied met daarin appartementen. Dit blok is een belangrijk knooppunt in het plan waarin verschillende zichtlijnen bij elkaar komen. Bijzondere hoekoplossingen zijn een belangrijk onderdeel van het gelaagde ontwerp van deze woningen.

Aan de overzijde van het water ligt het terrein van de voormalige machinefabriek. Hier refereren de woningen aan het lange industriële verleden. De markante sheddaken en robuuste luifels zorgen voor een goede aansluiting bij de oude fabriekshal. Op de kop staat de fraaie directeurswoning die richting de gebiedsentree kijkt.

Aan de haven ligt de groene zone van het oude schootsveld. Voor de Scheg is gezocht naar een harmonische relatie tussen architectuur en het groen. Daarbij hebben wij ons laten inspireren door de Amsterdamse School, en meer specifiek het Rode Dorp van Jan Wils. De markante forse kappen met luifels zijn overhoeks door ontworpen als een soort tovenaarshoeden. De woningen hebben aan 1 zijde een hoge en aan de andere zijde een lage goot. Door dit alternerend toe te passen ontstaat een interessant spel van vorm en contravorm en krijgt het plan ook aan de zijde van Zwiers Regelinkstraat een interessante uitstraling. Op de hoek van de haven knikt een tweekapper uit de rij en waardoor een aantrekkelijke stedelijke ruimte ontstaat langs de Hollandse IJssel.

  • Opdrachtgever: Samen Thuis Vastgoedontwikkeling
  • Aannemer: Reuvers Bouw
  • Omvang:  56 geschakelde woningen + 13 appartementen
  • Status: Realisatie 2023-2024