Persoonlijke woningen voor iedereen

De stedenbouwkundige situatie in Huizen kent verschillende sfeergebieden: een haven met rijzige woningen, en een groen hofje met een meer intieme sfeer. Wij hebben een flexibel concept ontwikkeld waar in een dorps beeld verschillende casco varianten mogelijk waren. Zo werden er verschillende beukmaten aangeboden en door sprongen in de goothoogte ontstaat een rijk, individueel beeld. Kopers hadden inspraak op hun woning en zagen hun persoonlijke woonwensen vertaald in individuele plattegronden en verschillende geveltypologieën.

  • Opdrachtgever: Slokker Vastgoed
  • Aannemer: Coen Hagedoorn Bouwgroep
  • Omvang: 26 woningen
  • Status: gerealiseerd 2006