Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen

De voormalige locatie van de Anne Frankschool ligt op een markante plek in Gouda Oost, waar 2 belangrijke zichtassen elkaar ontmoeten. Het plangebied is ontworpen als één architectonische eenheid, waarbij een doorlopende gevellijn aan de buitenzijde van het blok alle volumes verbindt. Deze gevellijn mondt uit in een crescendo op de hoek van de Dunantsingel en de Kortestraat waar ze het snijden van deze zichtassen markeert.

 

Het appartementengebouw is als een sculptuur ontworpen. Door een slimme plattegrondstructuur hebben wij een trapsgewijze plastiek kunnen maken die een karakteristiek silhouet geeft aan deze bijzondere plek. Door de plint een contravorm te geven van de cascadevorm manifesteert het appartementengebouw zich krachtig in de historische groenstructuur van Gouda Oost.

Het plan onderscheidt zich doordat kunst en architectuur een bijzondere relatie aangaan met elkaar. Ter plaatse van de entree van de appartementen is het reliëf van Cor Dam geïntegreerd in het ontwerp. Dit kunstwerk bevat diverse verwijzingen naar Anne Frank. In de architectuur is deze thematiek door ontworpen.  Op de gevel zijn in het gehele plan 388 duiven in metselwerk opgenomen, verwijzend naar de 388 Joden uit Gouda die omgekomen zijn tijdens de tweede wereldoorlog. De duiven zijn opgenomen als clusters van opvliegende vogels in de gevels van de appartementen en op de koppen van de rijwoningen. Ze zijn zowel een herinnering als een teken van hoop.  Rondom de entrees zijn telkens accentvlakken opgenomen in contrasterend metselwerk. De horizontale banden zijn een verwijzing naar de beroemde boekenkast van het achterhuis. Door het verbijzonderen van de begane grond aan de achterzijde met gesmoorde stenen en bijzonder metselwerk wordt een zachte binnenzijde gerealiseerd. In deze accentvlakken zijn de huisnummers van de woningen geïntegreerd. In de plint staat een citaat van Anne Frank geschreven: Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen.

  • Opdrachtgever: Trebbe ism Woonpartners Midden Nederland
  • Omvang: 20 appartementen en 20 rijwoningen
  • Status: Competitie