Consumentgericht bouwen met optimale kopersvrijheid

Alles in deze opgave in Culemborg is gericht op het formuleren van een antwoord op de veranderende markt.   Onze doelstelling was om binnen het proces van commerciële ontwikkeling meerwaarde te generen voor potentiële kopers door ruimte te bieden voor individuele wensen. Het seriematige karakter van het product en de beperkte financieringsmogelijkheden van de doelgroep vereisten daarbij een beheersbaar proces en een kostenefficiënt ontwerp. Onze ervaringen met CPO projecten was daarbij doorslaggevend voor een succesvol resultaat.

De vraag die we onszelf stelden was: hoe kunnen we kopers geen maximale maar optimale keuzevrijheid bieden? Het gaat er immers bij kopersvrijheid om dat kopers keuzes kunnen maken die relevant zijn voor hun woongenot. Vaak worden bij kopersvrijheid uitsluitend cosmetische, minder relevante keuzes geboden. De kleur van de voordeur is immers altijd achteraf te bepalen met de verfkwast. Het andere extreem zijn concepten waarbij kopers hun gehele gevel kunnen bepalen. Het gevolg is een bont, onsamenhangend plan met dezelfde problematiek als vrije kavelbouw: mijn eigen huis kan wel mooi zijn, maar wie beschermt mij tegen de buurman?

Het antwoord op deze vraag ligt in de gevel: de kwaliteit van het glas is voor alle kopers enorm belangrijk en van grote impact zowel op hun woongenot (licht en uitzicht) als op hun gebruiksgemak (plaatsingsruimte voor keuken en kasten). Deze twee staan op gespannen voet met elkaar en de juiste balans is heel persoonlijk.

 

Daarom hebben wij binnen 2 verschillende beeldkwaliteiten hebben we 1 concept geformuleerd waarbij de kopers inspraak hebben in hun eigen gevel. Per beeldkwaliteit hebben we 4 verschillende gevels ontworpen waarbij de keuzemogelijkheden werkelijk invloed hebben op de woonbeleving. Daarmee is de inspraak van de kopers geen cosmetische maar een kwalitatieve keuze geworden. Door sterke architectonische randvoorwaarden te formuleren ontstaat altijd een kwalitatief hoogwaardige buurt met een coherent beeld. De woningen worden standaard aangeboden met een basisplattegrond en basisgevel. Daarnaast hebben kopers grote vrijheid in hun plattegrond, casco en gevel. Kostenconsequenties zijn altijd snel inzichtelijk. Zo ontstaan er 12 unieke woningen waarin kopers optimale vrijheid genieten waarbij het proces voor alle partijen beheersbaar blijft.

Het concept was een doorslaand succes: ondanks de lastige markt is de verkoop is zeer spoedig verlopen. Alle gevelvarianten zijn gekozen en de rijen zijn zeer divers in beeld. Het resultaat bewijst zich in de straat: eindelijk zijn plattegrond en gevel optimaal op elkaar afgestemd.

  • Opdrachtgever: VABO Ontwikkeling
  • Aannemer: Van Arnhem Bouwgroep
  • Omvang: 21 rijwoningen
  • Status: realisatie 2014-2016